Step_01

 1. การวัดผ้าม่านความสูงตามขนาดหน้าต่าง
  1.1. วัดความสูงผ้าม่านให้เลยวงกบบนของหน้า 15 cm และให้เลยวงกบล่างของหน้าต่างอย่างน้อย 25 cm
  1.2. วัดความกว้างผ้าม่านให้เลยวงกบหน้าต่างข้างละ 10 cm เพื่อกันแสง

Step_02

 1. การวัดผ้าม่านความสูงถึงพื้น
  2.1. วัดความสูงผ้าม่านให้เลยวงกบบนของหน้าต่าง 15 cm และให้วัดลงมาถึงพื้นโดยให้ความสูงผ้าม่านลอยจากพื้น 1-2 cm
  2.2. วัดความกว้างผ้าม่านให้เลยวงกบหน้าต่างข้างละ 10 cm เพื่อกันแสง

Step_03

 1. การวัดผ้าม่านความสูงจากเพดานถึงพื้น
  3.1. วัดความสูงผ้าม่านจากเพดานถึงพื้นโดยให้ความสูงผ้าม่านลอยจากพื้น 1-2 cm
  3.2. วัดความกว้างผ้าม่านให้เลยวงกบหน้าต่างข้างละ 10 cm เพื่อกันแสง
error: Content is protected !!